Συνοπτική βιομετρική μελέτη των παραγωγικών ιδιοτήτων, μέθοδοι ανάλυσης, σχεδιασμός πειραμάτων, ερμηνεία αποτελεσμάτων.  Στοιχεία γενετικής ελεύθερων πληθυσμών, δημιουργία και εξέλιξη των ειδών των ζώων. Στοιχεία ποσοτικής γενετικής, έννοια και εκτίμηση γενετικών παραμέτρων (Επαναληπτικότητα, Κληρονομησιμότητα, Φαινοτυπική και Γενετική συσχέτιση παραγωγικών ιδιοτήτων), θεωρία της τεχνητής επιλογής (διαφορικό επιλογής, ένταση επιλογής, γενετική πρόοδος), αιμομιξία. Γενετική αξιολόγηση, σύγκριση συγχρόνων και ομηλίκων, Δείκτες Επιλογής, Πρώτιστη Γραμμική Αμερόληπτη Πρόβλεψη (BLUP), Μέθοδοι επιλογής των γεννητόρων, μέθοδοι επιλογής κατά περίπτωση, προγράμματα εφαρμογής (απογονικός έλεγχος). Μέθοδοι αναπ/γωγής (σύζευξη), καθαρές φυλές, διασταυρώσεις (ετέρωση), υβριδισμός. Μέσα και οργάνωση της γενετικής βελτίωσης αγροτικών ζώων, έλεγχοι αποδόσεων, σήμανση των ζώων, εκτίμηση του εξωτερικού των ζώων, Γενεαλογικά Βιβλία, προσφορά της σύγχρονης βιοτεχνολογίας στην Γενετική Βελτίωση των παραγωγικών ζώων.