Τμήμα Γεωπονίας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής» με ειδίκευση «Συστήματα Ακριβείας στη Ζωική Παραγωγή».

Πλατφόρμα Εξετάσεων του Μαθήματος:
1) "ΜΖΠ213 - Σύγχρονες Τάσεις στη Διατροφή Ζώων".