ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ  ΣΤΟ "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"