Για την εξέταση φοιτητών από επιτροπή μετά από απόφαση του Κοσμήτορα